Faktabok om integrasjon Norge -Sverige

 

Faktaboken “Verdens beste naboer” inneholder statistikk utarbeidet i KUSK prosjektet, et norsk- svensk samarbeide i grenseregionen som består av ni kommuner i Østfold, syv i Akershus og fjorten kommuner i Västra Götaland.

Faktaboken beskriver ulike sider ved integrasjonen Norge og Sverige og vi tror at boka kan stimulere til et ennå nærmere samarbeid over grensen innen næringsliv og regionutvikling.
Boka formidler kunnskap om utviklingsarbeidet innen regionen.