KUSK. Delrapport fra temagruppene

Fire temagrupper har utarbeidet sine rapporter, innen arbeidskraft og kompetensförsrjning, næringsliv, levekår og folkehelse og kommunikasjoner og infrastruktur

Arbetet inleddes under hösten 2011 och slutredovisades i september 2012.
I april 2012 redovisade grupperna sitt arbete för de övriga grupperna.
Mot bakgrund av synpunkter och diskussioner vid detta seminarium genomfördes två slutseminarier under september 2012.
Målgruppen var politiker och tjänstemän inom kommun, region/fylke och andra organisationer med ett ansvar för gränsregionens frågor.
Gruppernas fullständiga rapporter finns i bilaga till detta dokument., og kan lastes ned her

Last ned rapporten