Relatedness Fyrbodal – Østfold

Relatedness Fyrbodal – Østfold er en pilotstudie av gränseregionens ekonomiska komplementaritetsstruktur.
Du kan laste ned rapporten her 

Denna rapport är en fördjupningsstudie inom området skill relatedness, om hur kunskaper och färdigheter hos arbetskraften kan bidra till en regions omvandling och långsiktiga ekonomiska framgång.

Rapporten er skrevet av Dr. Martin Henning, professor ved Institionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi , Lund Universitet og Dr. Karl-Johan Lundquist, Lund Universitet