Grenseland Explorer

Grenseland Statistics är et interaktivt verktøy med visualisering av statistik

Statistiken visas i flera olika vyer såsom karta, korrelations- och stapeldiagram med flera – men också i traditionell tabellform. Animering av tidsseriedata ingår. Interaktiviteten består i att du fritt kan välja de statistiska variabler som är inlagda i Statistikatlasen och analysera dem på flera olika sätt.

I Grenseland Statistics finns också korta analyser av statistiken i form av beskrivande text, så kallade historier.

En avancerad användare kan direkt i webbapplikationen ladda in egen statistik och genomföra egna analyser.

Her er direkte link til Grenseland eXplorer