Lenker

Nordisk gränsregional statistikdatabas, StatNord

I StatNord finner du harmoniserad regional statistik om befolkning, sysselsättning och lönesummor i Norden. Arbetskraftens rörlighet mellan länder och regioner visas med statistik över gränspendling och flyttningar. Fokus är lagt på statistik som beskriver förutsättningar för tillväxt i gränsregioner. StatNord skall ge stöd till det gränsöverskridande samarbetet. För bra underbyggda beslut, t.ex. sådana som kan minska gränshinder, behöver beslutsfattarna känna till förhållandena från båda sidor gränsen.
Link: StatNord 

Grensestatistikk Østfold analyse

Her finner du linker og data fra Grensestatistikk prosjektene og mange linker til statistikk kilder som angår grensestatistikk
Link: Østfold analyse, Grensestatistikk 

Västra Götalands Grenstatistikk database

Her finner du sammenliknbar statistikk mellom Sverige og Norge
Link:  Grenstatistikk databasen